Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng chung!

Đối với tất cả các thành viên, khi tham gia trên Kí tự đặc biệt LQM thì phải tuân thủ các quy định sau từ ban quản trị:

– Không vi phạm, tuyên truyền, quảng bá các nội dung có tính chất phản động hay đồi trụy.

– Không quảng bá Wap, Website khác trên khung chat Box.

– Trò chuyện vui vẻ, không gây mất trật tự với các thành viên khác.

– Giúp đỡ các thành viên mới, người dùng mới vì mục tiêu xây dựng cộng đồng Liên Quân lành mạnh.

– Khi phát hiện lỗi vui lòng thông báo đến ban quản trị để hỗ trợ sớm nhất.

– Không tổ chức, truyền bá tư tưởng chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

– Trở thành một thành viên tốt, gương mẫu.

Cùng nhau bắt tay, xây dựng một cộng đồng Liên Quân mobile lành mạnh nhất nhé các bạn!